Bir çok veli neden taklit becerilerinin bu kadar önemli olduğunu sorup taklit becerilerinin öğretimini gereksiz bulduğunu ifade eden cümleler kuruyor. Oysaki taklit becerisi, başkalarının hareketlerini taklit etme önemli bir öğrenme aracıdır aynı zamanda da sosyalleşme aracı olarak da gelişimsel süreçte yeri büyüktür. Bu öğrenme aracının önemi bayanlarınca da yadsınmaz bir gerçek olduğu bilinmektedir. Normal gelişim gösteren çocuklar ilk aylarından başlayarak gözlem yapar ve daha sonra bu gözlemledikleri becerileri taklit ederek pek çok beceri kazanırlar. Otizmli çocuklar düşünüldüğünde taklit becerilerinde genellikle sınırlı bir beceri söz konusudur, taklitte büyük yetersizlikler gösterirler. Yani çocuklarınızın kazanamadığı pek çok becerinin (buna konuşma becerisi de dahil) büyük kısmı taklit becerisinin yetersiz oluşundan kaynaklanmaktadır.

taklit becerisi öğretimi

Otizmli çocuklara tüm bu nedenlerden dolayı hızla taklit becerilerinin kazandırılması gerekmektedir. Taklit becerisindeki yetersizlik iletişim, oyun ve  ortak dikkat  becerilerinde gözlenen yetersizliklerle ilişkidir. Bizim taklit becerisini kazandırmaktaki maksadımız çocuklarımızın pek çok beceriyi gözleyerek ve aynısını yaparak öğrenmeye çalışmasıdır. Bir zaman sonra sizin öğretmediğiniz, çalışmadığınız davranışları başkalarını gözlemleyip taklit ederek nasıl yapabildiğine şahit olacak ve harcadığınız zamanın karşılığını aldığınız için mutlu olacaksınız.

Taklit becerisi çalışırken nelere dikkat etmelisiniz?

  • sistematik ipucu kullanmalısınız
  • öğretimi farklı etkinlik ve bağlamlarda sürdürmelisiniz
  • modellerin farklı özelliklerde kişiler tarafından sunulması
  • öncelikle nesne taklit becerilerini öğretmelisiniz
  • olabildiğince pekiştirici özellikteki öğretim araçlarını seçmelisiniz.
  • etkili ve gereği kadar pekiştirme sistemine yer vermelisiniz.

Bir öğretim sıralaması yapacak olursak : Nesnelerle yapılan büyük kas becerileri- Nesnesiz yapılan büyük kas becerileri- Küçük kas becerileri

Bir sonraki yazılarımızda sırasıyla temel taklit becerilerinin öğretimine yer vereceğiz. Bizi takipte kalın…