Bu liste çocuklarda işitsel fonksiyon bozukluğu olup olmadığını anlamanıza yardımcı olacaktır. Çocuğunuzda gözlemlediğiniz  fark edilebilir olanları işaretledikçe çocuğunuzun veya öğrencinizin senkronize olamayan davranış serilerini de açıklayabilmek için gerekli davranış serilerini de fark edeceksiniz.

İşitsel duyuları modüle etmekte sorun yaşayan çocuk şunları yapabilir:

 • Yüksek sesler ile strese girer. Buna yüksek insan sesi de dahildir.
 • Şimşek, yangın alarmı, siren ve balon  patlaması gibi ani seslerde strese girer.
 • Teneke sesi ya da metalik sesler ile strese girer. Ksilofon ya da birbirine çarpan çatal bıçak sesi gibi.
 • Yüksek perdeli sesler ile strese girer. Düdük, keman ve tahtadaki tebeşir sesi gibi.
 • Sifon çekilmesi, uzaktaki zil sesi yada yumuşak bir müzik  gibi başkalarını rahatsız etmeyen sesler ile strese girer.
 • Başkalarının yüksek veya rahatsız edici bulduğu sesleri ister.

İşitsel ayırt etmesi zayıf olan çocuk şunları yapabilir:

 • Sesin kaynağını fark etmez ya da sesin nereden geldiğini anlamak için her yere bakar.
 • Camın dışından gelen araba ve insan sesleri gibi bazı sesleri fark edemez.
 • Ayak sesi gibi çevresel sesleri takip edemez.
 • Kelimeleri, sözcük gruplarını, diyalogları, şarkı söylediklerini ya da talimatlar, hatırlamakta, tekrar etmekte ve onlara gönderme yapmakta zorlanır. Bu durum aynı anda ( anında hafıza) ya da daha sonradan ( gecikmeli hafıza) olabilir.
 • Sesler arasındaki farklılıkları anlamakta zorlanır. Sesin yakınında mı uzakta mı olduğu, sesin kızgın mı yumuşak mı olduğu, yüksek mi yoksa alçak mı olduğu olduğu gibi.
 • Sese, diyaloğa, hikayeye ya da sese olan dikkatini sürdüremez, diğer seslerden rahatsız olmadan tek bir sese odaklanamaz.
 • Yeni sesleri tanıdık sesler ile yada görsel sembolleri ( harfler,sayılar,müzik notaları) kendisine özgü ses ile ilişkilendiremez.
 • Şakaları, sözel matematik problemlerini, bulmaca açıklamalarını ya da münazaraları duymakta ya da anlamakta zorlanır.  Tüm bilginin birleşerek nasıl bir bütün oluşturduğunu anlayamaz.
 • El çırparken, uygun adım yürürken, şarkı söylerken, ip atlarken ya da müzik aleti çalarken, zamanlama ve ritim duygusu zayıftır.

Alıcı dilde zorluk yaşayan çocuk şunları yapabilir:

 • Benzer duyulan sesleri ayırt etmede zorluk yaşar.
 • Hikayeleri dinlemekte ya da okumakta dikkat süresi kısıtlıdır.
 • Soruları ve ricaları yanlış anlar.
 • Bir seri talimatta sadece bir ya da iki tanesini takip edebilir.
 • Tepki vermeden önce diğer kişilere bakar.
 • Sık sık tekrar etmek ve talimatların açıklanmasını ister.
 • Kafiyeleri fark etmekte zorlanır.
 • Yeni bir dil öğrenmekte zorlanır.

İfade edici dilde zorluk yaşayan çocuk şunları yapabilir:

 • Konuşmaya geç yaşta başlar.
 • Düşüncelerini sözlü ya da yazılı ifade etmekte zorlanır.
 • Konu dışında konuşur. Örneğin diğer insanlar hayvanlardan ya da futbol maçından konuşurken, o yeni aldığı gömlekten bahseder.
 • İletişim çarkını kapatmakta, diğerlerinin sorularına ve taleplerine cevap vermekte zorlanır.
 • Konuşmalarını başkalarının anlayabileceği şekilde düzeltmekte yada değiştirmekte zorlanır.
 • Kelime dağarcığı dardır.
 • Gelişmemiş cümle yapısı kullanır ( zayıf gramer ve söz dizimi).
 • İmlası zayıftır.
 • Hayali oyunlarda limitli hayal gücü vardır.
 • Kafiye bulmakta zorlanır.
 • Şarkı söylerken melodiyi kaçırır.
 • Seslere tepki verirken diğer çocuklara oranla daha çok zamana ihtiyacı vardır.
 • Özellikle yüksek sesle okurken zorlanır.

Konuşma ve artikülasyon sorunu olan çocuk şunları yapabilir:

 • Anlaşılabilecek kadar net konuşmaz.
 • Biteviye ve monoton sesi vardır.
 • Ya çok yüksek sesle ya da çok alçak sesle konuşur.
 • Boğuk, tiz, zayıf ya da soluk bir ses tonuyla konuşur.
 • Tereddüt ederek ya da akıcılık ve ritim olmadan konuşur.

Genel olarak çocuk şunları yapabilir:

 • Günün sonunda çok yorgundur.
 • Okula karşı çok az ilgisi ve motivasyonu vardır.
 • Hareketleri sakardır ve koordinasyonu yoktur.
 • Zamanlaması ve atletik yetenekleri zayıftır.
 • Kendisine saygısı azdır.
 • Çekingendir ve sosyal aktivitelere katılmak istemez.
 • Şiddetli hareket sırasında ya da sonrasında konuşma yetenekleri gelişir.